Tuesday, April 7, 2009

Objrktif PSS SJKC CHUNG HUA SENALING

Objektif Pusat Sumber Sekolah

· Memperluaskan latihan kepada penyelaras dan guru-guru.
· Mengumpul, menyimpan dan menyebarkan maklumat.
· Mempertingkatan mutu pengajaran dan pembelajaran.
· Memperkembangkan daya pemikiran dan kreativiti murid dan guru.
· Mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran.
· Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.
· Menjimatkan masa,tenaga dan kewangan.
· Mengeratkan hubungan dan kemanusiaan.
· Merancang pengajaran dan pembelajaran.
· Penerapan Budaya “Teknopen”.
· Menyediakan iklim persekolahan yang memberangsangkan.
· Mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.